Activitats i Tallers

L’oferta formativa de curta durada comprèn activitats puntuals d’aproximació al fet musical per a col·lectius que no busquen una formació més extensa, tant per a l’alumnat de l’EMMC com a la resta de la ciutadania; això permetrà aproximar l’alumnat a altres músiques no acadèmiques així com a interrelacionar el fet musical amb altres activitats artístiques etc. També s’hi englobaran cursos d’especialització o d’ampliació de coneixements per a alumnes amb coneixements musicals previs.
Poden tenir diferents formats i durades, aquests cursos, però preferiblement seran de tipus trimestral. A mida que la seva presència sigui més activa es distribuiran per tallers de tardor, tallers d’hivern i tallers de primavera.
Generalment els tallers podran ser també d’una durada inferior a la trimestral. Podran tenir des d’una sessió a quatre, i en el cas de ser de 6 a 12 sessions seran anomenats trimestrals.
Aquests tallers, preferiblement i donada la seva natura, es realitzaran fora de l’escola: Centre cultural, Ateneu de Joventut, Biblioteca, centres cívics etc… Alguns d’ells es poden oferir dins el programa Cambrils Formació o a l’Escola d’adults.
Els responsables de cada taller podran ser tant membres de l’equip docent de l’EMMC com, si l’economia ho permet, professors convidats d’arreu. Tindran un cost de matriculació per part de l’alumnat.