L’AMPA

Què és L’AMPA EMMC?

L’AMPA EMMC és l’eina que tenim tots els pares i mares per implicar-nos en l’escola. D’una banda, serveix d’interlocutora amb la direcció de l’escola, els organismes públics i privats interessats en el foment de l’ensenyament musical i l’administració, i, de l’altra, ajuda a resoldre els problemes que es puguin produir durant el curs acadèmic.
La Junta de l’AMPA EMMC està formada per un grup de pares i mares d’alumnes de l’escola que volem fer un pas més per conèixer la realitat dels nostres fills i col·laborar, tant com puguem, en les millores que calguin.
Actualment, la Junta està constituïda per:
 Presidenta: Montse Andrés
 Secretària: Montse Vendrell
 Tresorer: Ramon Porta
Tenim moltes idees, i de feina, no ens en falta; és per això que agraïm qualsevol col·laboració, permanent o puntual, per petita que sigui.

Com podeu col·laborar amb L’AMPA EMMC? 

-Fent-vos socis de l’AMPA EMMC, només costa 15 € l’any per família i és el millor indicador del grau d’implicació dels pares dels alumnes amb l’escola.. El pagament es fa directament al compte corrent de l’ AMPA, CAIXA BANK ES54 2100 0141 36 0200457490
-Fent-vos membres col·laboradors, es a dir, socis que no disposeu de temps suficient per a una plena dedicació a l’AMPA, però que puntualment i en determinats moments esteu disposats a col·laborar activament en les activitats organitzades, tant per l’escola com per l’AMPA.
-Fent-vos membres de la Junta de l’AMPA, normalment ens reunim un cop al mes, a l’escola.
També podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments o idees contactant amb nosaltres en persona, a través de la consergeria de l’escola o per correu electrònic: ampaemmc@gmail.com
Us esperem!